header_img
  • Български
  • English
Home Software Software Payroll and Human resources

Salaries

Корона - програма за заплати

КОРОНА2 е предназначен за обработка на информацията свързана с формирането на работната заплата. В резултат на обработката се получават резултатни таблици за задълженията/вземанията между предприятието, персонала, ДОО и други организации.

Last Updated (Monday, 08 June 2009 12:08)

Learn more