header_img
  • Български
  • English
Home Software Public Sector

Софтуер за бюджетния сектор

 

Ада-Софт ООД е създадена 1993 г. с основна дейност инсталиране и внедряване на икономически софтуер. През 1999 г. открихме своя офис в София, и  сформирахме ново звено Бюджет – занимаващо се с методология и софтуерни продукти за бюджетния сектор.

Направили  сме цялостна или частична автоматизация в редица бюджетни предприятия част от които са:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТО НА КУЛТУРАТА и част от второстепенните му разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО и ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, МИНИСТЕРСТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ и част от второстепенните му разпоредители, БАН и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО, МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА и всички негови второстепенни разпоредители, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София,  ОБЩИНИ както и много други.

 

Budget Acounting Software
/Wednesday, 10 March 2010 11:03/


Освен възможностите, които Ви предлага една стандартна счетоводна система, Скиптър – Бюджет предлага и някои специфични за Вашата работа възможности, като водене на сумите по параграфи по дейности, функции, групи, следене на договори и много други. Програмата попълва форми Б3, БО3, ИБСФ-КСФ, BALANCE-MAKET и други.

Learn more

 

СФУК
/Friday, 05 March 2010 10:32/


Система за финансово управление и контрол (СФУК) - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и да създавате контролни листи.

Learn more

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ
/Monday, 22 February 2010 15:02/

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на Министерството на финансите -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с оригиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Learn More

 

Сводиране на отчети за равнение
/Wednesday, 17 June 2009 09:03/

equa_logo
С помощта на продукта се създават настройки за ПП ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Learn More

 

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ
/Thursday, 11 June 2009 13:53/


Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.

Learn more

 

Independent Internal Financial Audit
/Friday, 05 March 2010 10:32/

A flexible software application which enables you to carry out and configure different financial audit methodologies. It organizes the whole documentation in respect to the different stages and processes essential for the performance of a financial audit. Every audit document has an automatic link to the summary of adjustments.

Learn more

 

Разработка на отчети
/Friday, 05 March 2010 10:32/

Изработка на отчети
Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тремесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може "с един поглед" да разберете дали е засечен предаденият отчет.

Learn more

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ
/Friday, 02 October 2009 11:21/

Салз попълване на оборотна ведомост


Продуктът попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка BALANCE-MAKET на Министерство на финансите. Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Learn More

 

Равнение на сметки и параграфи
/Wednesday, 17 June 2009 08:15/

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3 и ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходяща за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Learn more

 

MS Excel Files Consolidation
/Thursday, 11 June 2009 13:22/


A software for consolidating of MS Excel files. The program's main usage is for consolidating financial statements and other reports of the enterprise. The product is independent from blank of the report. Data is consolidated from numerous files into a single file and information tracing reports are provided.

  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

Opal 2005 is a software product for consolidating of financial statements and other reports of the enterprise. The product can be adapted to any MS Excel report. Data is consolidated from many files in a single file and information tracking reports are provided. The program also offers transposed reports: you can change rows to columns and vice versa, which allows you to easily notice any possible inconsistencies and errors in cases when working with a large number of reports.

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

Learn more

 
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg