header_img
  • Български
  • English
Home Software public sector Софтуер за бюджетния сектор

Софтуер за бюджетния сектор

Budget Acounting Software


Освен възможностите, които Ви предлага една стандартна счетоводна система, Скиптър – Бюджет предлага и някои специфични за Вашата работа възможности, като водене на сумите по параграфи по дейности, функции, групи, следене на договори и много други. Програмата попълва форми Б3, БО3, ИБСФ-КСФ, BALANCE-MAKET и други.

Last Updated (Wednesday, 10 March 2010 11:03)

Learn more

 

СФУК


Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпа до нея е лесен и удобен с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието и  да създавате на чек листи.

Last Updated (Friday, 05 March 2010 10:32)

Learn more

 

Попълване на форми Б3, БО3, ИБСФ

B3
Попълване на данните от счетоводна система "Скиптър" в отчетни форми на МФ -  Б3, БО3, ИБСФ-КСФ и др. Продуктът работи с офигиналните форми на Министерството на финансите. Има възможност да се обвърже и с други счетоводни програми.

Last Updated (Monday, 22 February 2010 15:02)

Learn More

 

Сводиране на отчети за равнение

equa_logo
С помощта на продукта се създават настройки за ПП „ЕКВА Равнение” и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Last Updated (Wednesday, 17 June 2009 09:03)

Learn More

 

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ


Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.

Last Updated (Thursday, 11 June 2009 13:53)

Learn more

 

Independent Internal Financial Audit

A flexible software application which enables you to carry out and configure different financial audit methodologies. It organizes the whole documentation in respect to the different stages and processes essential for the performance of a financial audit. Every audit document has an automatic link to the summary of adjustments.

Last Updated (Friday, 05 March 2010 10:32)

Learn more

 

Разработка на отчети

Изработка на отчети
Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тремесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може с "един поглед" да разберете предадения отчет дали е засечен.

Last Updated (Friday, 05 March 2010 10:32)

Learn more

 

Попълване на BALANCE-МАКЕТ

Салз попълване на оборотна ведомост


Продуктът попълва оборотна ведомост от счетоводна система "Скиптър" в бланка: BALANCE-MAKET на Министерство на финансите.Може да се обвърже и с други счетоводни продукти, които имат възможност да запишат оборотна ведомост във файл.

Last Updated (Friday, 02 October 2009 11:21)

Learn More

 

Равнение на сметки и параграфи

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчети: Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - балснс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обеснение.

Last Updated (Wednesday, 17 June 2009 08:15)

Learn more

 

Consolidation of MS Excel files


Consolidating of MS Excel files software. Main usage of the programme is for consolidating financial statement and other report of enterprise. Product is independent from blank of the report. It consolidate data from many  files in one single file and provide reports for tracing the information.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Purchase

Opal 2005 is software for consolidating of Financial statements and other reports of the enterprise. The product can be adapted to any MS Excel report. It consolidates data from many files in one single file and provides reports for tracking the information.  The programme also offers transposed reports: you can change rows to columns and vice versa which allows you easily to notice any possible inconsistencies and errors if there is a great number of reports.

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

Last Updated (Thursday, 11 June 2009 13:22)

Learn more

 
About

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 "Georgi Benkovski" bul.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg