header_img
  • Български
  • English
Home Software public sector Софтуер за бюджетния сектор Разработка на отчети

Разработка на отчети

Изработка на отчети
Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тремесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може с "един поглед" да разберете предадения отчет дали е засечен.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Download
  • FAQ

Фирмата предлага изработка на форма на месечни и тремесечни отчети. Използването на такъв отчет спестява много време и усилия по равняване и засичане на сумите, които се повтарят в множество отделни отчети и разшифровки. Изготвените форми имат контролен sheet, за да може с "един поглед" да разберете предадения отчет дали е засечен.

В тези отчете се използват стандартните форми на Министерство на финансите, но се залагат множество формули и макроси които улесняват работата.

С наши разработени форми работят: БЪЛГАРСКА АКАДЕНИЯ НА НАУКИТЕ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА към МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.