header_img
  • Български
  • English
Home Software public sector Reconciliation between accounts and paragraphs

Равнение на сметки и параграфи

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчети: Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - балснс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обеснение.
  • Description
  • Pictures
  • Video
  • Download
  • Purchase
ПП „ЕКВА Равнение” е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (Б3) със салдата и оборотите от оборотна ведомост (TRIAL-BALANCE).

Продуктът може да се използва от всички видове разпоредители с бюджетни кредити. Той дава бърза справка за разликите между сумите в двата отчета, като се дава възможност на потребителя да обоснове разликите като ги разпредели по избрани разчетни сметки, а също така и да добави сметки с частична кореспонденция. Към всеки ред с разлики може да се запише и текстово обосноваване на разликите.

 

Данните се зареждат в програмата директо от вашите файлове с отчети. Не е нужно сумите да се набират отново. Програмата работи, с всички формати на отчетите за касово изпълнение на бюджета: Б3, БО3- за общини, а също така може да прочете данните и от модул за отчети „Бюджет” към ФСД.

 

ПП „ЕКВА Равнение” се разпространява в два варианта: Самостоятелен и Контрол.

„Самостоятелният вариант” е предназначен да бъде в помощ на разпоредители с БК, които самостоятелно изготвят отчет за равнение за свои собствени нужди, без да го предоставят на висшестоящ РБК. В този вариант, потребителят има достъп до всички функции на програмата. Той има възможност сам да настрои отчет за равнение.

 

Вариант „Контрол” е предназначен за разпоредители с БК, които предават отчет за равнение на сметки и параграфи на висшестоящ разпоредител. Потребителите на този вариант нямат достъп до редакция на отчетите. Те единствено могат да изготвят отчет с настройки, които са им подадени от висшестоящия разпоредител с БК.

 

С продукта може едновременно да бъдат изготвени както бюджетен така и отчет за равнение на извънбюджетните сметки и фондове.

Цена на продукта: 120 лв. с включен ДДС.


Ада - Софт

За покупка

За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125