header_img
  • Български
  • English
Home Services Financial Financial statements audit
The site is under construction. There is no translation of this article. Please try again later.

Независим финансов одит и свързани по съдържание услуги

Под ръководството на Елеонора Иванова Билбилева – регистриран одитор дипл. 0608, при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс, Ада-Софт ООД предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти:

  • Одит на годишни финансови отчети
  • Одит на финансови отчети и проекти, финансирани от европейски и други фондове, или извършване на договорни процедури във връзка с финансовите им отчети, в зависимост от изискванията на сключения договор
  • Преглед на финансови отчети
  • Извършване на договорни процедури относно финансова информация
  • Компилиране на финансова информация
 
About

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 "Georgi Benkovski" bul.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg