header_img
 • Български
 • English
Home Useful Друго Download За общини Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.
Up

Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

 

Уважаеми кметове,opal2005_promo_mun_2013

уважаеми финансови директори,

Знаете ли под какви отчети се подписвате?

По статистическа информация при ръчно попълнени и сводирани финансови отчети съществува  80% риск за съдържание на невярна информация поради техническа грешка.

С ДДС № 03/ 12.03.2013 г., както и писма: ФО-1, ФО-2 и ФО-3, Министерство на финансите промени начина за изготвяне и представяне от общините на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, кохезионни и структурни фондове, чужди средства и разшифровките към тях.

Програмен продукт "Опал 2005" решава вашите проблеми!

"Opal 2005" е предназначен за автоматизирано сводиране на: касови отчети, разшифровки и други MS Excel форми. Обобщаването на информацията от множество на брой еднакви MS Excel файлове става бързо лесно и надеждно.

Предимства

 • Обобщен отчет с няколко кликвания на мишката.
 • Проследимост на произхода на всяка една натрупана сума в сводирания отчет.
 • Сигурност, че всяка една стойност е правилно формирана.
 • Бързина при сводиране на множество отчети.
 • Голям набор справки за анализ на данните.
 • Спирате да губите време в „Copy and Paste" и поддръжка на макроси.

Отчети, които веднага може да сводирате с продукта:

 1. B3_Year_Qrt_Mun – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
 2. IB3_Year_Qrt_Mun_K10 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 10
 3. IB3_Year_Qrt_Mun_K11 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 11
 4. IB3_Year_Qrt_Mun_K12 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 12
 5. IB3_Year_Qrt_Mun_K33 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 33
 6. IB3_Year_Qrt_Mun_K40 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 40
 7. IB3_Year_Qrt_Mun_K42 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 42
 8. DDS-03-2013-cash-reports-§§ 31-18-ANNEX-1_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-18 – получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
 9. DDS-03-2013-cash-reports-§§ 31-28-ANNEX-2_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-28 – получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
 10. DDS-03-2013-cash-reports-Budget EU-2013-municipalities-ANNEX-4_2013-1Qr – СПРАВКА ЗА ОТЧЕТЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ЕС
 11. DDS-03-2013-cash-reports-Commitment-2013-municipalities-ANNEX-5_2013-1Qr – СПРАВКА ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИБСФ
 12. DDS-03-2013-cash-reports-RazTrahsferi-ANNEX-3_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА ТРАНСФЕРНИ ОПЕРАЦИИ И СУБСИДИИ
 13. MAKET-nalichnosti BO3 IBSF_2013-1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ И ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ОБЩИНИТЕ В БАНКИТЕ
 14. MAKET-nalichnosti ChujdiSredstva-2013_1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
 15. MAKET-nalichnosti DDiMD_2013-1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ – ДЕЛЕГИРАНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
 16. MAKET-nalichnosti OP-2013_1Qr – НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
 17. MAKET-NaturiPokazateli_2013-1Qr – НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ
 18. MAKET-POSustroistva_2013-1Qr – Справка за за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
 19. MAKET-raplateni prosrochia_2013_1Qr – СПРАВКА за разплатените просрочени задължения през първото тримесечие на 2013 година, които са заложени в приетия график от Общински съвет
 20. MAKET-rash §§ 83-72_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 83-72 -получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)

 Програмата ще работи като демо версия, което позволява безплатно да обобщите отчетите на три разпоредители с бюджетни кредити.

Уведомяваме Ви че до 15.05.2013 г. може да закупите на лиценз за продукта заедно настройките преференциална цена от 1824 1176 лева, която включва лиценз за ползване и готови настройки за обобщаване на абсолютно всички изискуеми от Министерство на финансите отчети. След тази дата, пакетът програмен продукт и настройки за общините ще се предлага на цена 1824 лв.

За да закупите лиценз за ползване се обърнете към някой от офисите на фирма Ада-Софт или към нашите партьори.

 

Програмен продукт Опал 2005 настроен за сводиране на касови отчети и разшифровки на общини за 2013 г.
Опал2005 - Ръководство за работа
Писмо
Display Num 
Powered by Phoca Download
About Us

Corporate Profile
Ethical Code
GDPR Policy
Quality Control Policy
Complaints and Recommendations
Recommendations
Certificates
In the Press

Contacts

Sofia Office
Poligona, bl.43, ent.1-Offices, Office 5
Sofia 1750, Bulgaria
+359 886 299 300
office@ada-soft.bg

Pazardzhik Office
13 Georgi Benkovski Blvd.
Pazardzhik 4400, Bulgaria
+359 34 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

London Office
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg