header_img
  • Български
  • English
Home Useful Друго Download За общини
 

Most downloaded files in this section

Ръководство за работа (За общини/ЕКВА Равнение - равнение на сметки и параграфи, настройка за общини)
ЕКВА Равнение - Настройка за общини за 2013 г. (За общини/ЕКВА Равнение - равнение на сметки и параграфи, настройка за общини)
ЕКВА Равнение - Настройка за общини за 2012 г. (За общини/ЕКВА Равнение - равнение на сметки и параграфи, настройка за общини)
Писмо (За общини/Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.)
Опал2005 - Ръководство за работа (За общини/Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.)
Powered by Phoca Download