Мнение Чет Сеп 09, 2010 4:06 pm

EasyCheck 1.0.2

Версия 1.0.2
Добавено в тази версия
+ Приключване на одит
+ Създаване на електронно одитно досие
и други

По подробна информация можете да намерите в прикачения файл.
Прикачени файлове
EasyCheck 1.0.2.pdf
(417.29 KiB) 395 пъти