Мнение Пет Юни 11, 2010 5:10 pm

Нови версии

В последната версия на продукта е добавена функционалност да може всеки един отчет да бъде прочетен от различен източник

Възможностите са:

MS Excel - Бланка за министерства и ведомста
MS Excel - Бланка за общини
DBF - Отчети на общини на ПП ФСД на МФ
DBF - Връзка с ПП BComS2001
потребителско описание - връзка с потребителски описана справка, която е създадена от произволна счетоводна система.