Начало Продукти Продукти ERP

ERP Модел Автосервиз

Система за следене на склад, издаване на стокови разписки и фактури за Автосервиз

Предназначение

Системата е разработена за воденето на склад  - заприхождаване на артикули и изписването им със стокова разписка или фактура, в автосервизи и други със сходна дейност отнасяща се до: отчитане стокови и материални запаси и продажби на стоки и/или услуги.

Към настоящия момент, системата се използва от автосервиз в гр. София, като може да бъде успешно адаптирана и използвана и от други предприятия с подобна организация.

Целият процес е разделен на два етапа:

  1. Въвеждане/заприхождаване на резервните части в склада с документ „Доставка”.
  2. Изписване на резервните части от склада при влагане на съответните резервни части за ремонт. При продължителен ремонт има възможност за натрупване на резервни части и услуги на съответния автомобил до завършване на ремонта. Издаване на Стокова разписка или фактура по желание на клиента.

За целта се използва ПП Скиптър (i), продукт на УНИКОНС ООД. Системата използва СУБД MS SQL Server. Възможна е работа както в самостоятелна инсталация, така и в мрежа.  Достъпът може да бъде регламентиран за всеки потребител, съобразно възложените му операции.

Системата работи със следните основни документи:

  • Завеждане на резервни части
  • Стокова разписка за извършен ремонт
  • Фактура за извършен ремонт
  • Сервизна поръчка

Освен така настроените документи и процеси, програмата е отворена и дава възможност за създаване и на нови такива, отразяващи спецификата на Вашата дейност.

Справочният модул към системата е с богати възможности. Изградените към момента справки са свързани с доставени количества, инвентарен опис, хронология на обслужването на автомобилите.

Освен тях, има възможност за създаване и на множество други справки според изискванията на конкретния клиент.

Изграждането на системата „Автосервиз” е базирано върху изключително гъвкавата платформа Скиптър-I, която е документоориентирана и дава възможност всеки един документ и процес да бъде настроен според модела и начина, по който е организиран при клиента. Могат да бъдат обхванати допълнителни процеси и документи до пълно обхващане на управлението и документооборота в предприятието.

Цената на продукта се определя от общия брой документи годишно, както следва:

Брой документи годишно

Цена с ДДС

До 500

198 лв.

До 1000

282 лв.

До 1500

348 лв.

До 2000

402 лв.

До 3000

492 лв.

До 4000

570 лв.

До 5000

636 лв.

До 10000

894 лв

Документите могат да бъдат допълвани текущо през годината.

При закупуване на ERP Модел Автосервиз, Вие ще получите пакет, съдържащ софтуер и кратко описание за инсталиране на програмния продукт. При необходимост от системна помощ за инсталиране и обучение на място при клиента, същата се заплаща по 60 лв. на час без ДДС.

Представянето на системата може да бъде извършено на място при клиента или в офиса на Ада-Софт ООД.

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg