Начало Продукти Продукти ERP

АДМИНКАР - СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ППС

Admincar

Предназначение:

Улеснява работата и гарантира проследимостта на разходите на всеки един автомобил в автопарка на предприятието: ремонти, гуми, горива, технически прегледи.

Детайлна информация по автомобили и шофьори за всеки вид разход - предпоставка за правилно планиране и контрол.

Очаквани резултати:

 • Лесна и удобна обработка на пътните листа
 • Контрол на горивата срещу неправомерно използване
 • Контрол на извършваните разходи
 • Планиране на профилактики и смяна на резервни части и консумативи, гаранция за безаварийна експлоатация

Възможности за:

 • Въвеждане на номенклатура от автомобили с индивидуални характеристики и норми за разход на горива и масла
 • Корекции на нормите за разход на гориво спрямо условията на експлоатация
 • Следене на извършените ремонти на автомобилите и закупени резервни части
 • Информация за предстоящи разходи към определена дата или след определен пробег за всеки автомобил

Справки:

 • Картон на автомобила
 • Разходи по автомобили
 • Пробег на гумите по автомобили
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по дни
 • Предстояща смяна на проследяеми елементи по километраж
 • Икономия/преразход на гориво по коли и шофьори
 • Хронологична справка пътни листове
 • Хронологична справка зареждане на гориво
 • Допълнителни справки по задание на потребителя на системата

Всички справки се извеждат за бърз преглед на екран. Информацията в справката може да бъде допълнително динамично селектирана и сортирана. Осигурена е визуализация на справките в различен формат: текстови (.txt и .rtf), MS Excel, OpenOffice, HTML.

Защо да изберете АДМИНКАР?

 • Защото АДМИНКАР лесен за разучаване и използване.
 • Защото с АДМИНКАР, анализът и планирането се превръщат в удоволствие.
 • Защото АДМИНКАР се грижи да не пропуснете сроковете за ремонт на автомобилите, валидност на документи, смяна на части и др.
 • Защото АДМИНКАР е гъвкав, обхваща спецификите и предоставя необходимата информация винаги навреме. С АДМИНКАР Вие работите, управлявате и контролирате с лекота и удоволствие!
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg