Начало Услуги Финансово-счетоводни Личен състав

Обработване на данни за личен състав

  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за отпуск и освобождаване на личния състав.
  • Оформяне на досиетата на персонала.
  • Изготвяне на уведомления и представяне на същите в регистъра на НАП по електронен път.
  • Оформяне на трудови книжки, изготвяне на удостоверения за трудов стаж.
  • Оформяне на документите, придружаващи болничните листове, и внасяне на същите в НОИ.
 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg