Начало Услуги Софтуер Гаранционна поддръжка

Условията на гаранционна поддръжка са различни в зависимост от фирмата доставчик на продукта

Продукти на Ада-Софт ООД

Отнася се за продуктите: EasyCheck, EasyCheck - СФУК, Каса, bDocs, B3, Salz, Opal 2005, Opal X, ЕКВА Равнение, ЕКВА Контрол

Продукти на Униконс ООД

Отнася се за продуктите: Скиптър, Скиптър(и), Адакта, X-manager, Хонорари, Корона

Продукти на Интелсофт СД

Отнася се за продукта: Терес

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg