Начало Услуги Софтуер Внедряване на софтуер

Внедряване на софтуер

Това е комплексен процес, в който активно си сътрудничат клиент и сътрудници на фирмата. В процеса на внедряване, ние научаваме Вашите специфики и настройваме приложния софтуер, така че най-добре да прилегне на Вашия бизнес или дейност.

Стандартна практика на фирмата е да помогнем на клиента да научи приложния софтуера в детайли, така че да бъде компетентен в работата си с него, когато обучението приключи и ние не сме до него.

Продуктът се счита за внедрен, когато е инсталиран на необходимите места за работа, настроен е спрямо спецификите на конкретния клент и има обучен персонала да работи с него.

 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg