Начало Полезно Друго Download За общини Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.
Up

Обобщаване на отчет за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ в общините през 2013 г.

 

Уважаеми кметове,opal2005_promo_mun_2013

уважаеми финансови директори,

Знаете ли под какви отчети се подписвате?

По статистическа информация при ръчно попълнени и сводирани финансови отчети съществува  80% риск за съдържание на невярна информация поради техническа грешка.

С ДДС № 03/ 12.03.2013 г., както и писма: ФО-1, ФО-2 и ФО-3, Министерство на финансите промени начина за изготвяне и представяне от общините на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, кохезионни и структурни фондове, чужди средства и разшифровките към тях.

Програмен продукт "Опал 2005" решава вашите проблеми!

"Opal 2005" е предназначен за автоматизирано сводиране на: касови отчети, разшифровки и други MS Excel форми. Обобщаването на информацията от множество на брой еднакви MS Excel файлове става бързо лесно и надеждно.

Предимства

 • Обобщен отчет с няколко кликвания на мишката.
 • Проследимост на произхода на всяка една натрупана сума в сводирания отчет.
 • Сигурност, че всяка една стойност е правилно формирана.
 • Бързина при сводиране на множество отчети.
 • Голям набор справки за анализ на данните.
 • Спирате да губите време в „Copy and Paste" и поддръжка на макроси.

Отчети, които веднага може да сводирате с продукта:

 1. B3_Year_Qrt_Mun – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
 2. IB3_Year_Qrt_Mun_K10 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 10
 3. IB3_Year_Qrt_Mun_K11 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 11
 4. IB3_Year_Qrt_Mun_K12 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 12
 5. IB3_Year_Qrt_Mun_K33 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 33
 6. IB3_Year_Qrt_Mun_K40 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 40
 7. IB3_Year_Qrt_Mun_K42 – ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИБСФ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ -КОД 42
 8. DDS-03-2013-cash-reports-§§ 31-18-ANNEX-1_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-18 – получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х
 9. DDS-03-2013-cash-reports-§§ 31-28-ANNEX-2_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 31-28 – получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х
 10. DDS-03-2013-cash-reports-Budget EU-2013-municipalities-ANNEX-4_2013-1Qr – СПРАВКА ЗА ОТЧЕТЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ НА ЕС
 11. DDS-03-2013-cash-reports-Commitment-2013-municipalities-ANNEX-5_2013-1Qr – СПРАВКА ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИБСФ
 12. DDS-03-2013-cash-reports-RazTrahsferi-ANNEX-3_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА ТРАНСФЕРНИ ОПЕРАЦИИ И СУБСИДИИ
 13. MAKET-nalichnosti BO3 IBSF_2013-1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ И ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ОБЩИНИТЕ В БАНКИТЕ
 14. MAKET-nalichnosti ChujdiSredstva-2013_1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
 15. MAKET-nalichnosti DDiMD_2013-1Qr – ОТЧЕТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ – ДЕЛЕГИРАНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
 16. MAKET-nalichnosti OP-2013_1Qr – НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
 17. MAKET-NaturiPokazateli_2013-1Qr – НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ
 18. MAKET-POSustroistva_2013-1Qr – Справка за за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
 19. MAKET-raplateni prosrochia_2013_1Qr – СПРАВКА за разплатените просрочени задължения през първото тримесечие на 2013 година, които са заложени в приетия график от Общински съвет
 20. MAKET-rash §§ 83-72_2013-1Qr – РАЗШИФРОВКА НА §§ 83-72 -получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)

 Програмата ще работи като демо версия, което позволява безплатно да обобщите отчетите на три разпоредители с бюджетни кредити.

Уведомяваме Ви че до 15.05.2013 г. може да закупите на лиценз за продукта заедно настройките преференциална цена от 1824 1176 лева, която включва лиценз за ползване и готови настройки за обобщаване на абсолютно всички изискуеми от Министерство на финансите отчети. След тази дата, пакетът програмен продукт и настройки за общините ще се предлага на цена 1824 лв.

За да закупите лиценз за ползване се обърнете към някой от офисите на фирма Ада-Софт или към нашите партьори.

 

Програмен продукт Опал 2005 настроен за сводиране на касови отчети и разшифровки на общини за 2013 г.
Опал2005 - Ръководство за работа
Писмо
Display Num 
Powered by Phoca Download
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg