Начало Продукти Бюджет Равнение на сметки и параграфи

Равнение на сметки и параграфи

equa_logo
Продуктът съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс: форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходяща за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Изтегли
  • Купете
ЕКВА Равнение е предназначен да съпоставя сумите от отчет за касово изпълнение на бюджета (Б3) със салдата и оборотите от оборотна ведомост.

Продуктът може да се използва от всички видове разпоредители с бюджетни кредити. Той дава бърза справка за разликите между сумите в двата отчета, като на потребителя се дава възможност да обоснове разликите, като ги разпредели по избрани разчетни сметки, а също така и да добави сметки с частична кореспонденция. Към всеки ред с разлики може да се запише и текстово обосноваване на разликите.

Данните се зареждат в програмата директо от Вашите файлове с отчети. Не е нужно сумите да се набират отново. Програмата работи с всички формати на отчетите за касово изпълнение на бюджета - Б3, БО3 за общини, като може да прочете и данните от продукта BDJ.

ЕКВА Равнение се разпространява в два варианта: Самостоятелен и Контрол.

Самостоятелен 

Вариантът е предназначен да бъде в помощ на разпоредители с БК, които самостоятелно изготвят отчет за равнение за свои собствени нужди, без да го предоставят на висшестоящ РБК. В този вариант, потребителите имат достъп до всички функции на програмата, с възможност сами да настроят отчет за равнение.

Контрол

Предназначен за разпоредители с БК, които предават отчет за равнение на сметки и параграфи на висшестоящ разпоредител. Потребителите на този вариант нямат достъп до редакция на отчетите. Те изготвят отчет с настройки, които са им подадени от висшестоящия разпоредител с БК.

С продукта може едновременно да бъдат изготвени както бюджетен, така и отчет за равнение на извънбюджетните сметки и фондове.

Цена на продукта: 120 лв. с включен ДДС.

Adasoft - Single click away

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg