Начало Продукти Бюджет Сводиране на BALANCE-МАКЕТ

Сводиране на BALANCE-МАКЕТ

alt
Продуктът е предназначен за сводиране и анализ на оборотна ведомост - баланс (форма BALANCE-yyyy-MAKET на Министерство на финансите). Програмата е с лек и удобен интерфейс и има вградени множество справки за анализ и засичане на информацията.

  • Описание
  • Снимки
  • Видео
  • Купете
Опал Х е предназначен за сводиране и анализ на отчетите на МФ – файлове BALANCE-yyyy-MAKET.xls. Възможност за множество справки по поделения - за равнение, по сметки, равнение между крайни салда от предишна година и начални от текуща година, и други.

С програмата се извършва обединение на оборотните ведомости, справките за група 65, провизии и крайни салда към предишна година. Има възможност и за създаване на справки от оборотните ведомости, крайните салда или баланса по зададени сметки или шифри на баланс.

В програмата може да се създават различни профили. Профилът съдържа собствени настройки за това откъде да се вземат данните за обобщаване и къде да се запишат обобщеният файл и файловете със справките. Например, възможно е отчетите на поделенията да бъдат обединявани в групи, след което обобщените отчети да бъдат обединени в общ. Това става чрез създаване на отделен профил за всяка група.

За да се обработят данните е нужно файловете с отчетите (във формат MS Excel) да бъдат копирани в една директория (или няколко директории, разделени по групи), след което в програмата да се зададе местоположението на тези данни и да се пусне обработка.

При обработката, програмата всеки път взима данните от файловете. Ако се наложи корекция на данните на някой отчет, те се променят в съответния файл, или самият файл се припокрива с по-ново копие, като коригираните данни се използват при следваща обработка.

Adasoft - Single click away

Можете да закупите продукта от електронния магазин www.audit-library.com

За покупка

За да закупите този продукт, свържете се с наш офис или с локалния си дистрибутор.

Офиси

София   (02) 974 43 50
Пазарджик   (034) 44 2765

Партньори

 

Бургас МАТИМА-СОФТ ЕООД (088) 820 9643
Велико Търново Елка Димитрова (088) 729 0484
Добрич "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД (058) 60 0117
Кърджали Зоя Пилева (088) 729 0979
Монтана СБС - Монтана ООД (096) 30 0375
Плевен ЕТ "Бер Систем" (064) 87 0620
Пловдив Униконс ООД (032) 66 4990
Русе Верени консулт ООД - Русе (082) 82 3598
София Интелсофт ООД (02) 920 0292
Търговище Светльо Атанасов (089) 997 7014
Шумен Зенит ЕООД (054) 89 0125
 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg