СФУК

Financial-Management small

Система за финансово управление и контрол - електронно съхранение и представяне на действащите към момента правила и процедури. С нейна помощ, вътрешната нормативна уредба на организацията е добре систематизирана, достъпът до нея е лесен и удобен, с подходящо оторизиране на достъпа. Можете лесно да допълвате и редактирате съдържанието, както и да създавате чек листи. Научете повече ...
Начало

Adasoft - Single click away

AuditDesktop - Интегриран софтуер за одит

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси: 

Какво прави Адасофт различни?

Нашето мото е “Single Click Away”, в ежедневната си работа се стремим да създаваме и дистрибутираме такива продукти, в които потребителя лесно намира търсената от него информация и решенията са на клик разстояние. Предлагаме гъвкав софтуер, позволяващ прецизна настройка спрямо дейността, особеностите и процесите на всеки индивидуален клиент.

Във времето изграждаме дългосрочни партньорски взаимоотношения с нашите клиенти и си сътрудничим активно, за да може да предложим възможно най-оптималните решения, които да адресират спецификите на бизнеса и да оптимизират техните процеси.

Всеки наш клиент има назначен служител от компанията, който отговаря за него и е наясно с особеностите на неговия бизнес. Когато Вие се свържете с нас няма нужда да обяснявате всичко отначало, ние вече знаем за какво става дума.

Нашите служителите непрекъснато усвояват нови технологии и практики, за да можем о всяко време да предложим компетентни и адекватни решения на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Голяма част от клиентите ни са станали такива, като са разбрали за нас не от мащабни рекламни кампании, а от доволни техни колеги.

Ако все пак не получите очакваните от Вас резултати и сметнете, че нямате нужда от нашите услуги - ние ще Ви върнем парите!

 

Adasoft в числа и факти:

26 години на пазара, от 1993.
98.5 % степен на удовлетвореност от нашите клиенти.
0-day започвaме да работим над вашия проблем още първия ден, в който е съобщен. Повече 90% случаите се решават още на същия ден.
специализирана поддръжка. Имате човек от нашата компания, който познава бизнеса Ви.
5.5K+ щастливи клиенти. Част от които: малки и средни компании, големи компании, министерства и др. държавни институции, общини, университети, академични институти и други.

 

 

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg