Начало Продукти Продукти Изследване на данни и извадки

Adasoft.Office.Analytics - Софтуер за изследване на данни и правене на извадки

Adasoft.Office.Analytics 200


Adasoft.Office.Analytics е лесен и удобен за използване инструмент за създаване на одиторски извадки, бърз анализ на данни, откриване на възможни измами и изготвяне на тестове по същество.  Софтуерът поддържа най-използваните методи за извадки, както и набор от полезни функции, които одиторите да приложат директно в своята работа.  • Описание
 • Видео

Adasoft.Office.Analytics

Adasoft.Office.Analytics е добавка към MS Excel, която позволява на одиторите бързо и ефективно на анализират данни и да изготвят извадки и тестове. Инструментът поддържа следните видове извадки:

 • Монетарна извадка с фиксиран и случаен интервал (видео)
 • Случайна извадка (видео)
 • Стратификация по сума, текст или дата (видео част 1) (видео част 2)
 • Най-големи стойности (видео)
 • Гранична стойност (видео)
 • Систематична извадка (видео)

Тестове:

 • Откриване на измами чрез анализ на Бенфорд
 • Дублирани стойности
 • Липсващи стойности
 • Анализ на свързани лица

Всички Извадки, тестове и функции за анализ на данни извеждат първоначално цялата информация на екран, като в допълнение показват разнообразна статистическа информация (брой записи, размер на популацията, каква част от стойността на популацията покрива текущата извадка и др.), която да помогне не одитора максимално бързо да се ориентира в данните и да вземе информирано решение.

Stratification

Adasoft.Office.Analytics позволява изготвянето и на комбинирани извадки. Например: Стратификация и след това върху част от множеството може да се приложи една от останалите извадки например: Най-голени стойности. По този начин одиторите могат бързо да стеснят обема на изследваните данни и да изкажат становище с максимална увереност.

Всички извадки подготвят готов документ за тестване на данните, който веднага може да бъде попълнен и приложен към одиторската документация. Само с няколко клика на мишката може да потвърдите стойностите или да нанесете разликата, като веднага ще видите ако има допуснати грешки каква сума са и дали превишават определената същественост.

test

Тествайте инструмента безплатно! Изтеглете безплатна версия от тук:

download-button-green bg Заявка за лиценз (Даннни за фактура)

Плащане:

Плащане по банков път:

Банка: Първа инвестиционна Банка

IBAN: BG80 FINV 9150 1015 8440 87
BIC: FINVBGSF

 

Плащане с карта:

 

 

 

1. Представяне

2. Монетарна извадка с фиксиран и случаен интервал


3. Случайна извадка


4. Стратификация по сума, текст или дата


5. Най-големи стойности


6. Гранична стойност


7. Систематична извадка

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg