Начало Всички продукти Равнение

Равнение

Сводиране на отчети за равнение

equa_logo
С помощта на програмния продукт ЕКВА Контрол се създават настройки за ЕКВА Равнение и се обобщават изготвените от поделенията отчети. Програмата изготвя няколко вида обобщени справки въз основа на подадените отчети за равнение.

Последна промяна (Сряда, 17 Юни 2009 09:03)

Научете повече

 

Равнение между сметки и параграфи

equa_logo
ЕКВА Равнение съпоставя сумите от отчетите Б3, БО3, ИБСФ-КСФ със салдата и оборотите от оборотна ведомост - баланс, форма BALANCE-МАКЕТ. Програмата е подходящ за всички разпоредители с бюджетни кредити и дава бърза справка за разликите в отчетите. Потребителят има възможност да обоснове откритите разлики, като ги разпредели по избрани разчетни сметки и/или напише текстово обяснение.

Последна промяна (Сряда, 17 Юни 2009 08:15)

Научете повече

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg