Начало Всички продукти Одит

Одит

Електроннно заявяване и одобрение на отсъствия

.

Последна промяна (Четвъртък, 25 Август 2022 06:59)

 

AuditDesktop Интегриран софтуер за одит

alt

EasyCheck e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси:Последна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

Научете повече

 

Adasoft.Office.Analytics - Софтуер за изследване на данни и правене на извадки

Adasoft.Office.Analytics 200


Adasoft.Office.Analytics е лесен и удобен за използване инструмент за създаване на одиторски извадки, бърз анализ на данни, откриване на възможни измами и изготвяне на тестове по същество.  Софтуерът поддържа най-използваните методи за извадки, както и набор от полезни функции, които одиторите да приложат директно в своята работа. Последна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

Научете повече

 

Adasoft.Office.Analytics es una herramienta creada para auditores y financieros

Adasoft.Office.Analytics 200


Adasoft.Office.Analytics es una herramienta creada para auditores y financieros, que en forma simple y fácil le permite crear análisis rápido de datos, seleccionar muestras de auditoría, detectar posibles fraudes y preparar pruebas sustantivas. Incluye métodos de muestreo basados en técnicas de auditoria asistidas por el computados y más utilizados, así como una gama de funciones útiles para que los auditores las apliquen directamente a su trabajo.Последна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

Научете повече

 

AuditDesktop Вътрешен одит

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDesktop Вътрешен одит ще намерите инструменти за рисково базирано стратегическо и годишно планиране на ангажиментите, идентифициране и оценка на рисковете, документиране на процеса, автоматизирано докладване, регистър на констатациите, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други.Последна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

Научете повече

 

AuditDesktop Независим финансов одит

alt

AuditDeskop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

 

В AuditDeskop независим финансов одит ще намерите инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, определяне на същественост, извадки, дневник на корекциите, документиране на процеса, експорт на одита като електронно одитно досие (уеб) и много други.

Следвайте ни във Facebook  Следвайте ни във FacebookПоследна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

Научете повече

 

AuditDesktop - Интегриран софтуер за одит

alt

AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в едно всички необходими инструменти за автоматизиране на одитния процес. Функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения, тук ще откриете в един-единствен програмен продукт.

Продуктът се предлага в няколко варианта, които включват различни функционалности и обхващат различни специфики от одитните процеси:Последна промяна (Петък, 27 Ноември 2009 15:19)

 
За нас

Корпоративен профил
Етичен кодекс
Политика за личните данни
Политика за качество
Книга за оплаквания и препоръки

Контакти

Офис София
Полигона, бл. 43, вх. 1-Офиси, Офис 5
София 1750
02 974 43 50
office@ada-soft.bg

Офис Пазарджик
бул. "Георги Бенковски" 13
Пазарджик 4400
034 44 27 65
office-pz@ada-soft.bg

Офис London
152 - 160 City Road, Kemp House 
London EC1V 2NX, UK
+44 207 175 2200
office-uk@ada-soft.bg